W dniu 22 grudnia 2016 roku Spółka NADIR podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Dostosowanie obiektu w Zawadzkiem do Świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę oraz dzienny dom opieki dla osób niesamodzielnych.

Ogólna wartość projektu: 7 717 050,23 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 425 792,03 zł

Inwestycja firmy NADIR realizowana jest w Zawadzkiem przy ul. Polnej 3. Docelowo obiekt ten przeznaczony będzie dla 30 mieszkańców przebywających w nim w ramach pobytu całodobowego oraz 15 osób w ramach opieki dziennej. Inwestycja polega przede wszystkim na dostosowaniu budynku do potrzeb tworzonego Domu Seniora, a w szczególności na pozbyciu się wszelkiego rodzaju barier architektonicznych - wyposażeniu budynku w windę, w podnośniki dla osób niepełnosprawnych, dostosowaniu ciągów komunikacyjnych dla osób mających problem z poruszaniem się bądź poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także np. na zakupie wyposażenia, w tym wyposażenia rehabilitacyjno-medycznego oraz samochodu specjalistycznego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

IMG 0075IMG 0069